Fler solceller


Som ett led i vårt viktiga hållbarhetsarbete har vi nu utökat vår solcellsanläggning. Det ger oss en ny toppeffekt på 160kW jämfört med den gamla som var 145kW. Tack vare att vi nu har ett öst/väst-montage i kombination med ett sydligt kan vi ta till vara på alla dygnets ljusa timmar samt toppeffekten mitt på dagen! 

Varukorg