Miljö och ansvar

PPV har sedan 1966 i egen regi tillverkat och sålt skyltar i plåt och plast. PPV vill ta sitt ansvar och medverka till en bättre miljö genom att bedriva ett aktiv och systematiskt miljöarbete med syfte att förebygga och minska påverkan på allas vår miljö.

Som ett led i detta hållbarhetsarbete har PPV bland annat valt att miljödiplomera sig för att arbeta efter ett kontinuerligt och uppdaterat system där miljö och hälsofrågor integreras i det vardagliga arbetet på PPV. PPV har varit miljödiplomerade sedan 2016. 

Så jobbar vi med hållbarhet

Ett hållbart företagande är en självklar ambition. Därför ska PPV enligt vår miljöpolicy:

  • Eftersträva bästa möjliga miljövänliga alternativ vid inköp av både produkter och tjänster.
  • Arbeta mot en lägre energiförbrukning genom att successivt byta ut gammal teknik mot energisnålare produkter. 
  • Minska drivmedelsförbrukningen genom att i möjligaste mån samordna våra transporter gällande kund- och leverantörstransporter. 
  • Ha en miljösäker avfalls- och kemikaliehantering med mål att ersätta dagens kemikalier med miljövänligare alternativ och att minska mängden osorterat avfall. 
  • Utbilda PPV:s personal för att ge kunskap och skapa engagemang i både miljöarbete och arbetsmiljöfrågor.
  • Att alltid följa aktuell miljölagstiftning.

Förpacknings- och tidningsinsamling 

PPV är sedan många år tillbaka anslutna till Näringslivets Producentansvar, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.


PPV investerar för en hållbar framtid

Din fart ECO - Solcellsdriven digital hastighetsskylt

Bakgrund: PPV AB i Kållered tillverkar och säljer sedan mer än 50 år tillbaka skyltar i plast och plåt, framför allt vägmärken. Verksamheten med ca 25 anställda bedrivs i en egen industribyggnad i Kållered. Företaget har i många år arbetat mycket aktivt med hållbarhetsfrågor och har bland annat valt att miljödiplomera sig. Efter flera olika medvetna energiåtgärder har företagets årliga energianvändning minskat kraftigt.
Åtgärder:
- Ny effektivare ventilation.
- Bytt ut belysning till energieffektiv LED-belysning.

- 2020 installerades en av Mölndals största solcellsanläggningar på byggnadens tak. Toppeffekten är 145 kW och årsproduktionen närmare 140 000 kWh el.

- I maj 2023 utökade vi vår solcellsanläggning, vilket ger oss en ny toppeffekt på 160kW.

Vill du se fler bilder? Besök får Facebook-sida

        


 

 

 

 

 

 

 

Varukorg