Brandskyltar

Köp brandskylt hos PPV

Behöver du eller ditt företag köpa brandskyltar för en mer säker omgivning? Hos oss på PPV finns ett stort utbud av skyltar för industri och även privat bruk. Utforska sortimentet och beställ hem en brandskylt redan idag! 

Tveka inte på att kontakta oss för mer information eller hjälp med din beställning. Välkommen!

Vad är en brandskylt?

En brandskylt är en skylt som används för att informera människor om brandfaror och nödutgångar i en byggnad. De kan också användas för att ge anvisningar om brandsläckningsutrustning och andra viktiga åtgärder

Vilken typ av information innehåller en brandskylt?

En brandskylt kan innehålla olika typer av information, men vanligtvis innehåller den information om brandfaror, rökluckor, brandsläckningsutrustning, nödutgångar och evakueringsvägar.

Vilka lagar och föreskrifter kräver användning av brandskyltar?

Användning av brandskyltar krävs enligt arbetsmiljölagen och brandskyddslagen. Dessutom kräver olika standarder och bestämmelser för byggnads- och brandskydd användning av brandskyltar.

Vilken typ av material är brandskyltar vanligtvis tillverkade av?

Brandskyltar är vanligtvis tillverkade av hållbart och tåligt material som är lätt att rengöra och underhålla, som PVC, aluminium eller rostfritt stål.

Hur ska man placera brandskyltar?

Brandskyltar bör placeras på lämpliga ställen så att de är synliga och lättlästa för människor. De bör placeras vid alla nödutgångar och vid ställen där det finns brandfarliga material.

Behöver jag anlita professionell hjälp för att installera brandskyltar?

Nej, det är inte nödvändigt att anlita professionell hjälp för att installera brandskyltar, men det är viktigt att se till att de installeras korrekt och placeras på rätt ställen. Om du är osäker på hur man installerar brandskyltar på rätt sätt är det bäst att ta hjälp av en professionell.

Hur ofta bör brandskyltar inspekteras och underhållas?

Brandskyltar bör inspekteras regelbundet för att säkerställa att de är synliga, lättlästa och i gott skick. Det är också viktigt att se till att de inte har blivit skadade eller förlorat sin effektivitet på grund av ålder eller väderförhållanden. Det är rekommenderat att inspektera brandskyltar minst en gång per år och byta ut eventuella skadade eller slitna skyltar.

Varukorg