Produkter

A-Varningsmärken

Vad är ett varningsmärke?

Varningsmärken varnar för faror i vägbanan och betyder att du ska vara extra försiktig och uppmärksam. Ett varningsmärke kan t.ex. visa varning för vägkorsning eller varning för vägarbete. Du hittar alla våra varningsmärken här nedan.

Varningsmärken är triangelformade med en gul bakgrund som omges av en röd ram. I mitten finns en svart symbol som visar faran. Gäller faran under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.

Är varningsmärken alltid triangelformade?

Ja, i Europa är varningsmärken alltid triangelformade.

Hur långt innan faran sätts normalt ett varningsmärke upp?

Normalt sett beror vägmärkets avstånd på vägens hastighetsbegränsning.
Varningsmärkets avstånd i olika hastighetsbegränsningar:

50 km/h eller lägre: 5–75 meter
60–70 km/h: 50–200 meter
80–90 km/h: 150–200 meter
90 km/h eller högre: 200–400 meter

Köpa varningsmärke?

Vi säljer varningsskyltar av kantvikt plåt med list för stolpmontage:
Normalstorlek:
900 mm
Reflexklasser:
Normalreflekterande = RA1     Högreflekterande = RA3B     Fluorecerande = FDG

Önskas annat mått eller plan skylt för väggmontage, vänligen kontakta oss här. Vi tillverkar alla våra vägskyltar enligt önskemål.

Våra varningsskyltar i plåt

Rensa