Ordererkännande     

Säljarens ordererkännande är bindande för köparen.     

 

Leveranstid     
Angiven leveranstid är att betraktas som ungefärlig. Säljaren fritar sig från varje ersättningsskyldighet i händelse av leveransförsening orsakad av omständigheter varöver säljaren icke råder.   

Priser    
Alla priser i webbshopen visas exklusive moms. Det går att välja att visa priser inklusive moms med hjälp av momsväljaren uppe till höger på sidan.

Fraktvillkor    
Fraktfritt till utlämningsställen i hela Sverige på order överskridande 800:- exklusive moms. Frakt tillkommer alltid vid köp av stolpar, sandlådor, staket, farthinder, snökäppar och betongprodukter.      

Anmärkning     
Anmärkning mot leverans skall framställas omgående efter mottagandet.     

Ansvar     
Om levererad vara visar sig vara behäftad med material eller fabrikationsfel förbinder sig säljaren att utbyta eller återtaga den felaktiga varan.     
Säljaren fritager sig från varje anspråk på ersättning på skada, stillestånd eller andra kostnader av direkt eller indirekt art som kan uppstå för köparen.     

Betalsätt webbshop  
Betalning i webshopen sker antingen via Klarna Checkout (se fullständiga villkor häreller genom direktfaktura från PPV. Välj mellan att få fakturan som PDF, E-faktura eller pappersfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 60 kronor från och med 1:a oktober 2023.

Utebliven eller försenad betalning vid direktfaktura           

  • Om betalning inte sker i tid kommer dröjsmålsränta att debiteras med 10 %.     
  • Vid sen betalning skickar vi två betalningspåminnelser, om inte betalningen skett inom sju dagar efter den andra påminnelsens utskriftsdatum överlämnar vi ärendet till kronofogdemyndigheten.     
  • Vid upprepade tillfällen av sen betalning övergår vi till leveranser mot förskottsbetalning.     

Retur och reklamation
Returer sker på din egen bekostnad undantaget om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer skall ske inom 10 dagar från det att du mottagit varan. Returer skall skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Innan du gör en retur, kontakta oss via telefon: 031-99 70 90 eller maila oss på ppv@ppv.se.

Återbetalningsskyldighet: Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror, dvs defekta varor. Är varan defekt när du mottar den, så kan du reklamera den och få en ny vara utan kostnad. Vid överenskommelse om leverans eller avhjälpande av fel vid reklamation återbetalar vi eventuella fraktkostnader inom 30 dagar från det att vi mottagit den reklamerade varan. Se även konsumentverket och distansavtalslagen.     

OBS! Alla skyltar är specialtillverkade och kan ej returneras.  

 

 

 

Varukorg