Gatunamnsskyltar

Ska du köpa gatunamnsskyltar?

Hos oss kan du beställa gatunamnskylt av högsta kvalité. Vi har ett brett utbud av slitstarka gatuskyltar i plåt och tillverkar efter dina önskemål. 

Vi har lång erfarenhet av att tillverka såväl gatunamnsskyltar, som vägskyltar och vägmärken till både privatpersoner och företag. PPV är en leverantör att lita på. 

Innan du genomför din beställning, tänk på att det finns vissa regler angående gatunamnsskyltar.

Gatunamnsskyltar – Regler 

En gatuskylt med gatans namn ska alltid finnas på platser där en väg korsar eller mynnar ut i annan väg, även på gator där en tomt gränsar till allmän plats.

Kommunen har ansvar för gatunamnskyltar på offentliga vägar, men ansvarar inte för att sätta upp gatunamnskyltar på privata vägar.

Vad ska finnas med på en gatunamnskylt?

Det vanligaste är att bara ha med gatans namn, men många väljer även att skriva med husnummer för att göra det så tydligt som möjligt för besökaren. 

Varukorg