FIVÖ (Förstärkt övergångsställe)

 

FIVÖ - Förstärkt information vid övergångsställe

"FIVÖ" är en förkortning av "Förstärkt Information Vid Övergångsställe". Det är en typ av övergångsställe som är utformat för att förbättra säkerheten för fotgängare. FIVÖ innebär att vanliga övergångsställen förbättras med extra markeringar, skyltar och andra anordningar för att ge fotgängare mer information och göra dem mer synliga för trafikanter. 

FIVÖ övergångsställen är vanligtvis placerade på högriskområden, till exempel i närheten av skolor, sjukhus, parker eller andra områden där det finns mycket fotgängartrafik. Syftet med dessa förstärkta övergångsställen är att minska risken för olyckor genom att öka fotgängares synlighet för bilister

Vår FIVÖ Övergångsställe är utrustat med LED-belysning. LED-lamporna ger en extra nivå av belysning på övergångsstället som gör det enklare för förare att upptäcka fotgängare som korsar över, särskilt vid mörker eller dåliga väderförhållanden. 

Våra ledbelysta övergångställen fungerar genom att lamporna är tända hela tiden och lyser upp markeringarna på övergångsstället. De kan också ha rörelsesensorer som tänds när en fotgängare närmar sig övergångsstället. LED-lamporna ger då föraren en extra visuell signal om att fotgängare är närvarande och hjälper till att minska risken för olyckor genom att göra fotgängaren mer synlig på övergångsstället. 

 

Läs mer på FIVÖ.se eller kontakta oss här!

 

Varukorg