Hållbarhet

Miljö och ansvar

PPV har sedan 1966 i egen regi tillverkat och sålt skyltar i plåt och plast. PPV vill ta sitt ansvar och medverka till en bättre miljö genom att bedriva ett aktiv och systematiskt miljöarbete med syfte att förebygga och minska påverkan på allas vår miljö.

Som ett led i detta hållbarhetsarbete har PPV bland annat valt att miljödiplomera sig för att arbeta efter ett kontinuerligt och uppdaterat system där miljö och hälsofrågor integreras i det vardagliga arbetet på PPV. 

Så jobbar vi med hållbarhet

Ett hållbart företagande är en självklar ambition. Därför ska PPV enligt vår miljöpolicy:

  • Eftersträva bästa möjliga miljövänliga alternativ vid inköp av både produkter och tjänster.
  • Arbeta mot en lägre energiförbrukning genom att successivt byta ut gammal teknik mot energisnålare produkter. 
  • Minska drivmedelsförbrukningen genom att i möjligaste mån samordna våra transporter gällande kund- och leverantörstransporter. 
  • Ha en miljösäker avfalls- och kemikaliehantering med mål att ersätta dagens kemikalier med miljövänligare alternativ och att minska mängden osorterat avfall. 
  • Utbilda PPV:s miljöarbete för att ge kunskap och skapa engagemang i både miljöarbete och arbetsmiljöfrågor.

Förpacknings- och tidningsinsamling

PPV är sedan många år tillbaka anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.


Mot framtiden

Din fart ECO - Solcellsdriven digital hastighetsskylt